Fysioterapi

Fysioterapi er behandling af bevægeapparatet, det vil sige muskler og led. Fysioterapi er undersøgelse, manuelbehandling, vejledning og træning og det er individuelt for patient til patient. Fysioterapi er genoptræning af tabt funktion og få et bedre fysisk velvære.