Meniskskade i knæet

En menisk kan være skadet pga slid / degenerative forandringer eller traumatisk opstået, ofte i en sportssituation.